“Doe altijd aangifte in geval van bedreiging en geweld”

<<Persbericht Wethoudersvereniging>>

De Wethoudersvereniging (de beroepsvereniging van wethouders) roept haar leden op om altijd aangifte te doen als er sprake is van bedreiging en geweld. De oproep volgt naar aanleiding van de toenemende zorgen over intimidatie en bedreiging van lokale politici rond de opvang van asielzoekers. Lees verder